** คำขวัญอำเภอเสนา หลวงพ่อปานเป็นศรี ทุ่งเสนาเขียวขจี หัตถกรรมมากมี ตลาดดีบ้านแพน **

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถานการณ์น้ำท่วม ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2554

วันนี้ 4 ตุลาคม 2554 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเสนา สภาพน้ำท่วมยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ จนมีความเสียหายบริเวณถนนและทางเดินด้านหน้าอาคารสำนักงาน ดังภาพและในตลาดบ้านแพน


วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

รายงานการประเมินตนเอง

กศน.เสนา ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 2554 จึงทำการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านทางห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเสนา
สามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่างนี้
ปก http://www.mediafire.com/?wex3cc1x8f33jjw
คำรับรอง http://www.mediafire.com/?quv21v677b15b46
คำนำสารบาญ http://www.mediafire.com/?fdv3g8thf18n01z
บทที่ 1 http://www.mediafire.com/?3shp9t7jdkyh1v1
บทที่ 2 http://www.mediafire.com/?js0xsii81mbc8ol
บทที่ 3 http://www.mediafire.com/?7x3q1hq8c18o31r
บทที่ 4 http://www.mediafire.com/?us9p3ll3qzzmisa
คณะผู้จัดทำ http://www.mediafire.com/?43wofddr542he04


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

สภาพน้ำท่วมบริเวณห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเสนา

                วันที่ 13 กันยายน 2554 ในขณะนี้ บริเวณถนนทั้งสาย (ถนนกิตติขจร) ของทางเข้าห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเสนา ได้กลายสภาพเป็นแม่น้ำเล็กๆ เรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลตำบลสามกอได้ทำสะพานเพื่อใช้ในการเดินทางได้สะดวกกว่าการลุยน้ำ   ทางด้านการเดินทางเข้ามาทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือใช้บริการของสมาชิกห้องสมุด  ถ้ามาจากบริเวณวัดสามกอ ต้องลุยน้ำเข้า - ออก ก่อนประมาณ 200 เมตร สะพานจะมีตั้งแต่หน้าเทศบาลตำบลสามกอถึงห้องสมุด   แต่ถ้ามาจากสถานีขนส่งก็มีสะพานเดินตั้งแต่ขนส่งมาห้องสมุด ประมาณ 400 เมตร ทำให้แทบไม่มีคนมาใช้บริการห้องสมุดเลย ทางห้องสมุดจึงขอประกาศแจ้งผู้ใช้บริการทราบว่า
  * ห้องสมุดจะงดเปิดให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ แต่จะเปิดให้บริการปกติในวันธรรมดา เวลาราชการ
  * ทางห้องสมุดงดเว้นค่าปรับสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถมาคืนหนังสือได้ตามปกติ
            แม้ทางเข้าห้องสมุดจะถูกน้ำท่วม แต่ตัวอาคารของห้องสมุดก็อยู่สูงกว่าระดับน้ำมาก จึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเสียหายในตัวอาคาร แต่ที่ได้รับความเสียหายจะเป็นบริเวณโดยรอบอาคาร  รั้วทางเข้า ต้นไม้และส่วนหย่อม ดังภาพ


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 16 / 2554 ณ วัดคู้สลอด ต.สามตุ่ม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ทางห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเสนา ได้ไปจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดคู้สลอด ต.สามตุ่ม พร้อมกับการให้บริการของอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยทางห้องสมุดได้นำกิจกรรม ชั้นหนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน  การสอนการทำตุ๊กตาประดิษฐ์จากถุงเท้าใส่การบูร และ การทำสร้อยข้อมือจากลูกปัดคริสตัลไปออกให้บริการแก่ประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน ดังภาพต่อไปนี้


ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 15 / 2554 ณ เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด

เนื่องด้วยทางโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน ได้มาประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรม บ้านหลังเลิกเรียน ในอำเภอเสนา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  10  สิงหาคม  2554 ณ เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ทางห้องสมุดจึงถือโอกาสจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการ โดยมีการจัดกิจกรรม  แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้  4  ฐาน คือ ฐานที่ 1 กิจกรรมลูกโป่งความรู้    ฐานที่ 2 ปริศนาสุภาษิต  ฐานที่ 3 ประดิษฐ์ลูกโป่งแฟนซี  และฐานที่ 4 คำพังเพยน่ารู้  และนอกจากนี้ ทางผู้จัดงานยังได้ประสานงานเอารถโมบาย ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ และ รถโมบายของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางห้องสมุด จำนวน 900 คน ดังภาพต่อไปนี้

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 14 / 2554 ณ วัดจรเข้ไล่ ต.ดอนทอง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ทางห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเสนา ได้ไปจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดจรเข้ไล่ ต.ดอนทอง พร้อมกับการให้บริการของอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยทางห้องสมุดได้นำกิจกรรม ชั้นหนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน  การสอนการทำตุ๊กตาประดิษฐ์จากถุงเท้าใส่การบูร และ การทำสร้อยข้อมือจากลูกปัดคริสตัลไปออกให้บริการแก่ประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 95คน ดังภาพต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน (อสอ.) อำเภอเสนา

เนื่องด้วยทางห้องสมุดประชาชน จะขยายการบริการสู่ชุมชน เป็นการบริการเชิงรุกในพื้นที่โดยจะจัดให้มีมุมหนังสือน่าอ่าน  บ้านน่าอยู่ในทุกหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ครู กศน.ตำบล หาอาสาสัครส่งเสริมการอ่านในทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นเครื่อข่ายในการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของครู กศน.ตำบล และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ทางห้องสมุดจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน (อสอ.) อำเภอเสนา ขึ้น โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ดังภาพต่อไปนี้